ആവണങ്ങാട്ട് വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്ര പുരാണം Aavanangattu Vishnumaya Temple

ആവണങ്ങാട്ട് വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്ര പുരാണം | Aavanangattu Vishnumaya Temple3:02

ആവണങ്ങാട്ട് വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്ര പുരാണം | Aavanangattu Vishnumaya Temple

Download
വിഷ്ണുമായ പുരാണം .ഭാഗം3. ആവണങ്ങാട്ടു കളരി35:02

വിഷ്ണുമായ പുരാണം .ഭാഗം3. ആവണങ്ങാട്ടു കളരി

Download
VISHNUMAYA PURANAM PART.1. Avanagattukalari വിഷ്ണുമായ പുരാണം .ആവണങ്ങാട്ടു കളരി35:04

VISHNUMAYA PURANAM PART.1. Avanagattukalari വിഷ്ണുമായ പുരാണം .ആവണങ്ങാട്ടു കളരി

Download
Vishnumaya Devasthanam Peringottukara | വിഷ്ണുമായ ദേവസ്ഥാനം7:49

Vishnumaya Devasthanam Peringottukara | വിഷ്ണുമായ ദേവസ്ഥാനം

Download
ശ്രീ പെരിങ്ങോട്ടുകര ദേവസ്ഥാനം ശ്രീ വിഷ്ണുമായ ഭുവനേശ്വരി ക്ഷേത്രം | Peringottukara Vishnumaya Temple1:24

ശ്രീ പെരിങ്ങോട്ടുകര ദേവസ്ഥാനം ശ്രീ വിഷ്ണുമായ ഭുവനേശ്വരി ക്ഷേത്രം | Peringottukara Vishnumaya Temple

Download
എല്ലാം തരും പെരിങ്ങോട്ടുകര വിഷ്ണുമായI 0487 232900012:08

എല്ലാം തരും പെരിങ്ങോട്ടുകര വിഷ്ണുമായI 0487 2329000

Download
വിഷ്ണുമായ സ്വാമി തുള്ളൽ VISHNUMAYA SWAMI THOTTAM THULLAL - ARAYAMPARAMBIL DEVASTANAM TEMPLE VALAPAD22:22

വിഷ്ണുമായ സ്വാമി തുള്ളൽ VISHNUMAYA SWAMI THOTTAM THULLAL - ARAYAMPARAMBIL DEVASTANAM TEMPLE VALAPAD

Download
ശ്രീ വിഷ്ണുമായ Avanagattu kalari4:09

ശ്രീ വിഷ്ണുമായ Avanagattu kalari

Download
കാളിയാർ മഠം മൂലസ്ഥാനം ശ്രീ വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്രം | KALIYAR MADAM Official Video2:06

കാളിയാർ മഠം മൂലസ്ഥാനം ശ്രീ വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്രം | KALIYAR MADAM Official Video

Download
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷ്ണുമായ സ്വാമി കുട്ടിച്ചാത്തന്‍ ക്ഷേ ത്രം l0487 23290004:19

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷ്ണുമായ സ്വാമി കുട്ടിച്ചാത്തന്‍ ക്ഷേ ത്രം l0487 2329000

Download
വിഷ്ണുമായ സ്തുതി.          ആവണങ്ങാട്ടു കളരി ക്ഷേത്രം4:09

വിഷ്ണുമായ സ്തുതി. ആവണങ്ങാട്ടു കളരി ക്ഷേത്രം

Download
ചാത്തൻ സേവ (വിഷ്ണുമായ) മന്ത്രവും രീതിയും. vishnumaya or chattan seva8:52

ചാത്തൻ സേവ (വിഷ്ണുമായ) മന്ത്രവും രീതിയും. vishnumaya or chattan seva

Download
പാനകളിയും വിഷ്ണുമായ സ്വാമിയുടെ തുള്ളലും തീ കനൽ വാരലും VISHNUMAYA THULLAL 201812:12

പാനകളിയും വിഷ്ണുമായ സ്വാമിയുടെ തുള്ളലും തീ കനൽ വാരലും VISHNUMAYA THULLAL 2018

Download
വിഷ്ണുമായ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ | Hindu Devotional Songs Malayalam | Vishnumaya Devotional Songs Malayalam37:25

വിഷ്ണുമായ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ | Hindu Devotional Songs Malayalam | Vishnumaya Devotional Songs Malayalam

Download
ആവണങ്ങാട്ടിൽ കളരി ശ്രീ വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്രം.2:44

ആവണങ്ങാട്ടിൽ കളരി ശ്രീ വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്രം.

Download
എന്‍റെ ബിസിനസ് വിഷ്ണുമായ അനുഗ്രഹം l 0487 23290000:58

എന്‍റെ ബിസിനസ് വിഷ്ണുമായ അനുഗ്രഹം l 0487 2329000

Download
''എല്ലാം തരും വിഷ്ണുമായ''l രചന നാരായണന്‍കുട്ടി |0487 23290001:49

''എല്ലാം തരും വിഷ്ണുമായ''l രചന നാരായണന്‍കുട്ടി |0487 2329000

Download
Kanadi Kavu Sree Vishnumaya Kuttichathan Swami Temple - Pradakshinam25:45

Kanadi Kavu Sree Vishnumaya Kuttichathan Swami Temple - Pradakshinam

Download
പരന്തറയിൽ പൊന്നുണ്ണി വിഷ്ണുമായ കലശനൃർത്തം 994639478211:13

പരന്തറയിൽ പൊന്നുണ്ണി വിഷ്ണുമായ കലശനൃർത്തം 9946394782

Download
AMMEKAVU VISHNUMAYA SWAMI THULLAL വിഷ്ണുമായ സ്വാമി തുള്ളൽ MUST WATCH24:45

AMMEKAVU VISHNUMAYA SWAMI THULLAL വിഷ്ണുമായ സ്വാമി തുള്ളൽ MUST WATCH

Download
വിഷ്ണുമായ സ്വാമി തുള്ളൽ VISHNUMAYA SWAMI THOTTAM THULLAL31:46

വിഷ്ണുമായ സ്വാമി തുള്ളൽ VISHNUMAYA SWAMI THOTTAM THULLAL

Download
Vishnumaya Swami Thullal. നെല്ലിശ്ശേരി ശ്രീ മഞ്ചേരി മുത്തപ്പൻ കുടുംബ ക്ഷേത്രം ചെമ്മണ്ട .2:25

Vishnumaya Swami Thullal. നെല്ലിശ്ശേരി ശ്രീ മഞ്ചേരി മുത്തപ്പൻ കുടുംബ ക്ഷേത്രം ചെമ്മണ്ട .

Download
''ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് വിഷ്ണുമായ പരിഹാരമേകി '' l വെങ്കിടേഷ് ദമ്പതികള്‍4:19

''ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് വിഷ്ണുമായ പരിഹാരമേകി '' l വെങ്കിടേഷ് ദമ്പതികള്‍

Download
PANAMPILLY SREE VISHNUMAYA SWAMI THULLAL വിഷ്ണുമായ സ്വാമി തുള്ളൽ4:31

PANAMPILLY SREE VISHNUMAYA SWAMI THULLAL വിഷ്ണുമായ സ്വാമി തുള്ളൽ

Download
KALIYUGATHIL Avanangattil Kalari Vishnumaya4:20

KALIYUGATHIL Avanangattil Kalari Vishnumaya

Download
തിറയാട്ടവും വിഷ്ണുമായ സ്വാമിയുടെ നൃത്തവും | THIRAYATTAM AND VISHNUMAYA SWAMI THULLAL ( NIRTHAM)22:00

തിറയാട്ടവും വിഷ്ണുമായ സ്വാമിയുടെ നൃത്തവും | THIRAYATTAM AND VISHNUMAYA SWAMI THULLAL ( NIRTHAM)

Download
വിഷ്ണുമായ യന്ത്രംകൊണ്ട് ആഗ്രഹ സഫലീകരണം : Jayakumar Sharma Kalady11:16

വിഷ്ണുമായ യന്ത്രംകൊണ്ട് ആഗ്രഹ സഫലീകരണം : Jayakumar Sharma Kalady

Download
Kanadikavile Vishnumaya Devotional Songs11:27

Kanadikavile Vishnumaya Devotional Songs

Download
Kanadikkavu Sree Vishnumaya Temple23:14

Kanadikkavu Sree Vishnumaya Temple

Download
വിഷ്ണുമായ തോറ്റം പാട്ട് VISHNUMAYA THOTTAM PATTU 10/1015:52

വിഷ്ണുമായ തോറ്റം പാട്ട് VISHNUMAYA THOTTAM PATTU 10/10

Download
OM SREE VISHNUMAYA ...l Devamanthram l Madhubalakrishnan1:04:47

OM SREE VISHNUMAYA ...l Devamanthram l Madhubalakrishnan

Download
Sree Vishnumaya Sahasranamam l Peringottukara Devasthanam l 201834:44

Sree Vishnumaya Sahasranamam l Peringottukara Devasthanam l 2018

Download
അത്ഭുത ശക്തി നൽകുന്ന കരിംകുട്ടി വിഷ്ണുമായ സേവ : Jayakumar Sharma Kalady16:23

അത്ഭുത ശക്തി നൽകുന്ന കരിംകുട്ടി വിഷ്ണുമായ സേവ : Jayakumar Sharma Kalady

Download
VISHNUMAYA SONGS VIDEO-2 ( AVANANGATTIL KALARI )5:10

VISHNUMAYA SONGS VIDEO-2 ( AVANANGATTIL KALARI )

Download
വിഷ്ണുമായ പ്രാർത്ഥനയും പാട്ടും VISHNUMAYA THOTTAM PATTU 7/1013:10

വിഷ്ണുമായ പ്രാർത്ഥനയും പാട്ടും VISHNUMAYA THOTTAM PATTU 7/10

Download
Karumanthra Vishnumaya Temple. ....വിഷ്ണുമായ കളം 20174:21

Karumanthra Vishnumaya Temple. ....വിഷ്ണുമായ കളം 2017

Download
VISHNUMAYA SONGS VIDEO-7 ( AVANANGATTIL KALARI )5:49

VISHNUMAYA SONGS VIDEO-7 ( AVANANGATTIL KALARI )

Download
Amavasi Pooja | blackmagic Doshas removal day2:45

Amavasi Pooja | blackmagic Doshas removal day

Download
VISHNUMAYA SONGS VIDEO-5 ( AVANANGATTIL KALARI )5:00

VISHNUMAYA SONGS VIDEO-5 ( AVANANGATTIL KALARI )

Download
Sreevishnumayabhishekam at Devasthanam | 0487 23290006:56

Sreevishnumayabhishekam at Devasthanam | 0487 2329000

Download
എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴുമുണ്ട് വിഷ്ണുമായ1:12

എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴുമുണ്ട് വിഷ്ണുമായ

Download
Vishnumaya thullal. വിഷ്ണുമായ കലശം നെല്ലിശ്ശേരി ശ്രീ മഞ്ചേരി മുത്തപ്പൻ വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്രത്തില്‍.1:42

Vishnumaya thullal. വിഷ്ണുമായ കലശം നെല്ലിശ്ശേരി ശ്രീ മഞ്ചേരി മുത്തപ്പൻ വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്രത്തില്‍.

Download
കൊളങ്ങരപറമ്പിൽ ശ്രീ ഭഗവതി - വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്രം13:31

കൊളങ്ങരപറമ്പിൽ ശ്രീ ഭഗവതി - വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്രം

Download
Vishnumaya 7559801832 whatsup4:20

Vishnumaya 7559801832 whatsup

Download
Koolivakaiku Ponnunni Vishnu Maya Malayalam Devotional Songs New 2015 Juke Box[HD]39:08

Koolivakaiku Ponnunni Vishnu Maya Malayalam Devotional Songs New 2015 Juke Box[HD]

Download
Vishnumaya thullal വാക്കയിൽ ക്ഷേത്രം പുത്ത൯ചിറ3:14

Vishnumaya thullal വാക്കയിൽ ക്ഷേത്രം പുത്ത൯ചിറ

Download
avanangattilkalari vishnumaya 2018 144:32

avanangattilkalari vishnumaya 2018 1

Download
തളിയകോണം ശ്രീ വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്രം6:03

തളിയകോണം ശ്രീ വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്രം

Download
VISHNUMAYA POOJA വിഷ്ണുമായ പൂജ 20185:51

VISHNUMAYA POOJA വിഷ്ണുമായ പൂജ 2018

Download
avanangattilkalari vishnumaya temple thira vellattu 2012 119:42

avanangattilkalari vishnumaya temple thira vellattu 2012 1

Download
Recently Searched
आधार कार्ड केन्द्र महेंद्रगढ़ हरीयाणाHero Splendor Plus 2019 New Pros and Cons mileage real review in hindiमहेंद्रगढ़ हरीयाणाAttack sri Lankaอมรพันธ์วิลล่าYaduvnsi Ka etiyas PotosYaduvnsi Ka etiyasbollywood boobsTraktor Škoda 1200 Volnoběhpratibha sinha boobsVW golf 1 6d motoros 4x4 kistraktor Elado野球開幕戦2019M G I C raebareliM G I Cনায়কা Xxx DownloadJacket koti kaise banaye koti cutting and stichting in hindi half koti kaise banayeJacket koti cutting and stitching in hindiTelenore weekly 4g palagglam heart entertainmentAki sasakired heart entertainmentधर्मेशMaya HDМойClean when i black dirty when im white