ആവണങ്ങാട്ട് വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്ര പുരാണം Aavanangattu Vishnumaya Temple

ആവണങ്ങാട്ട് വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്ര പുരാണം | Aavanangattu Vishnumaya Temple3:02

ആവണങ്ങാട്ട് വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്ര പുരാണം | Aavanangattu Vishnumaya Temple

Download
വിഷ്ണുമായ പുരാണം .ഭാഗം3. ആവണങ്ങാട്ടു കളരി35:02

വിഷ്ണുമായ പുരാണം .ഭാഗം3. ആവണങ്ങാട്ടു കളരി

Download
VISHNUMAYA PURANAM PART.1. Avanagattukalari വിഷ്ണുമായ പുരാണം .ആവണങ്ങാട്ടു കളരി35:04

VISHNUMAYA PURANAM PART.1. Avanagattukalari വിഷ്ണുമായ പുരാണം .ആവണങ്ങാട്ടു കളരി

Download
Vishnumaya Devasthanam Peringottukara | വിഷ്ണുമായ ദേവസ്ഥാനം7:49

Vishnumaya Devasthanam Peringottukara | വിഷ്ണുമായ ദേവസ്ഥാനം

Download
ശ്രീ പെരിങ്ങോട്ടുകര ദേവസ്ഥാനം ശ്രീ വിഷ്ണുമായ ഭുവനേശ്വരി ക്ഷേത്രം | Peringottukara Vishnumaya Temple1:24

ശ്രീ പെരിങ്ങോട്ടുകര ദേവസ്ഥാനം ശ്രീ വിഷ്ണുമായ ഭുവനേശ്വരി ക്ഷേത്രം | Peringottukara Vishnumaya Temple

Download
വിഷ്ണുമായ സ്തുതി.          ആവണങ്ങാട്ടു കളരി ക്ഷേത്രം4:09

വിഷ്ണുമായ സ്തുതി. ആവണങ്ങാട്ടു കളരി ക്ഷേത്രം

Download
പരന്തറയിൽ പൊന്നുണ്ണി വിഷ്ണുമായ കലശനൃർത്തം 994639478211:13

പരന്തറയിൽ പൊന്നുണ്ണി വിഷ്ണുമായ കലശനൃർത്തം 9946394782

Download
Vishnumaya 7559801832 what's up2:34

Vishnumaya 7559801832 what's up

Download
avanangattilkalari vishnumaya 2018 144:32

avanangattilkalari vishnumaya 2018 1

Download
എല്ലാം തരും പെരിങ്ങോട്ടുകര വിഷ്ണുമായI 0487 232900012:08

എല്ലാം തരും പെരിങ്ങോട്ടുകര വിഷ്ണുമായI 0487 2329000

Download
AMMEKAVU VISHNUMAYA SWAMI THULLAL വിഷ്ണുമായ സ്വാമി തുള്ളൽ MUST WATCH24:45

AMMEKAVU VISHNUMAYA SWAMI THULLAL വിഷ്ണുമായ സ്വാമി തുള്ളൽ MUST WATCH

Download
വിഷ്ണുമായ സ്വാമിയുടെ തുള്ളലും തീ കനൽ വാരലും!!! | VISHNUMAYA SWAMI THULLAL 2019 | VISHANUMAYA THOTTAM15:05

വിഷ്ണുമായ സ്വാമിയുടെ തുള്ളലും തീ കനൽ വാരലും!!! | VISHNUMAYA SWAMI THULLAL 2019 | VISHANUMAYA THOTTAM

Download
Sree Vishnumaya Sahasranamam l Peringottukara Devasthanam l 201834:44

Sree Vishnumaya Sahasranamam l Peringottukara Devasthanam l 2018

Download
പാനകളിയും വിഷ്ണുമായ സ്വാമിയുടെ തുള്ളലും തീ കനൽ വാരലും VISHNUMAYA THULLAL 201812:12

പാനകളിയും വിഷ്ണുമായ സ്വാമിയുടെ തുള്ളലും തീ കനൽ വാരലും VISHNUMAYA THULLAL 2018

Download
vishnumaya ! വിഷ്ണുമായ സ്വാമി അഥവാ ചാത്തൻ7:17

vishnumaya ! വിഷ്ണുമായ സ്വാമി അഥവാ ചാത്തൻ

Download
#chattan_Seva ചാത്തൻ സേവ, മന്ത്രവും രീതിയും.8:52

#chattan_Seva ചാത്തൻ സേവ, മന്ത്രവും രീതിയും.

Download
കാളിയാർ മഠം മൂലസ്ഥാനം ശ്രീ വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്രം | KALIYAR MADAM Official Video2:06

കാളിയാർ മഠം മൂലസ്ഥാനം ശ്രീ വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്രം | KALIYAR MADAM Official Video

Download
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷ്ണുമായ സ്വാമി കുട്ടിച്ചാത്തന്‍ ക്ഷേ ത്രം l0487 23290004:19

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷ്ണുമായ സ്വാമി കുട്ടിച്ചാത്തന്‍ ക്ഷേ ത്രം l0487 2329000

Download
avanangattilkalari vishnumaya 2018 244:33

avanangattilkalari vishnumaya 2018 2

Download
Sahasranamam-Vishnumaya...............(Avanangattilkalari) VISHNUMAYA40:54

Sahasranamam-Vishnumaya...............(Avanangattilkalari) VISHNUMAYA

Download
Kanadi Kavu Sree Vishnumaya Kuttichathan Swami Temple - Pradakshinam25:45

Kanadi Kavu Sree Vishnumaya Kuttichathan Swami Temple - Pradakshinam

Download
PANAMPILLY SREE VISHNUMAYA SWAMI THULLAL വിഷ്ണുമായ സ്വാമി തുള്ളൽ4:31

PANAMPILLY SREE VISHNUMAYA SWAMI THULLAL വിഷ്ണുമായ സ്വാമി തുള്ളൽ

Download
VISHNUMAYA SONGS VIDEO-2 ( AVANANGATTIL KALARI )5:10

VISHNUMAYA SONGS VIDEO-2 ( AVANANGATTIL KALARI )

Download
എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴുമുണ്ട് വിഷ്ണുമായ1:12

എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴുമുണ്ട് വിഷ്ണുമായ

Download
VISHNUMAYA SONGS VIDEO-5 ( AVANANGATTIL KALARI )5:00

VISHNUMAYA SONGS VIDEO-5 ( AVANANGATTIL KALARI )

Download
വിഷ്ണുമായ ദര്‍ശനം നെല്ലിശ്ശേരി ശ്രീ മഞ്ചേരി മുത്തപ്പൻ കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിലെ .2:25

വിഷ്ണുമായ ദര്‍ശനം നെല്ലിശ്ശേരി ശ്രീ മഞ്ചേരി മുത്തപ്പൻ കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിലെ .

Download
Vishnumaya 7559801832 whatsup4:20

Vishnumaya 7559801832 whatsup

Download
വിഷ്ണുമായ തോറ്റം പാട്ട് VISHNUMAYA THOTTAM PATTU 10/1015:52

വിഷ്ണുമായ തോറ്റം പാട്ട് VISHNUMAYA THOTTAM PATTU 10/10

Download
VISHNUMAYA SONGS VIDEO-7 ( AVANANGATTIL KALARI )5:49

VISHNUMAYA SONGS VIDEO-7 ( AVANANGATTIL KALARI )

Download
മുത്തപ്പൻ തുള്ളൽ | MUTHAPPAN THOTTAM THULLAL - ARAYAMPARAMBIL DEVASTANAM TEMPLE VALAPAD7:34

മുത്തപ്പൻ തുള്ളൽ | MUTHAPPAN THOTTAM THULLAL - ARAYAMPARAMBIL DEVASTANAM TEMPLE VALAPAD

Download
വിഷ്ണുമായ പ്രാർത്ഥനയും പാട്ടും VISHNUMAYA THOTTAM PATTU 7/1013:10

വിഷ്ണുമായ പ്രാർത്ഥനയും പാട്ടും VISHNUMAYA THOTTAM PATTU 7/10

Download
VISHNUMAYA SONGS VIDEO-6 ( AVANANGATTIL KALARI )4:50

VISHNUMAYA SONGS VIDEO-6 ( AVANANGATTIL KALARI )

Download
ആവണങ്ങാട്ടിൽ കളരി ശ്രീ വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്രം.2:44

ആവണങ്ങാട്ടിൽ കളരി ശ്രീ വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്രം.

Download
വിഷ്ണുമായ ചാത്തൻ സ്വാമി കളംപാട്ടു | VISHNUMAYA SWAMI13:30

വിഷ്ണുമായ ചാത്തൻ സ്വാമി കളംപാട്ടു | VISHNUMAYA SWAMI

Download
''ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് വിഷ്ണുമായ പരിഹാരമേകി '' l വെങ്കിടേഷ് ദമ്പതികള്‍4:19

''ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് വിഷ്ണുമായ പരിഹാരമേകി '' l വെങ്കിടേഷ് ദമ്പതികള്‍

Download
അത്ഭുത ശക്തി നൽകുന്ന കരിംകുട്ടി വിഷ്ണുമായ സേവ : Jayakumar Sharma Kalady16:23

അത്ഭുത ശക്തി നൽകുന്ന കരിംകുട്ടി വിഷ്ണുമായ സേവ : Jayakumar Sharma Kalady

Download
എന്‍റെ ബിസിനസ് വിഷ്ണുമായ അനുഗ്രഹം l 0487 23290000:58

എന്‍റെ ബിസിനസ് വിഷ്ണുമായ അനുഗ്രഹം l 0487 2329000

Download
Suprabhatham Chithra Arun-AVANANGATTILKALARI VISHNUMAYA TEMPLE22:34

Suprabhatham Chithra Arun-AVANANGATTILKALARI VISHNUMAYA TEMPLE

Download
വിഷ്ണുമായ സ്വാമി തുള്ളൽ VISHNUMAYA SWAMI THOTTAM THULLAL31:46

വിഷ്ണുമായ സ്വാമി തുള്ളൽ VISHNUMAYA SWAMI THOTTAM THULLAL

Download
SREE VISHNUMAYA CHATHAN SWAMI ROOPAKALAM -KARIYATHUVALAPPIL SREE GURUKKAL KALARI6:35

SREE VISHNUMAYA CHATHAN SWAMI ROOPAKALAM -KARIYATHUVALAPPIL SREE GURUKKAL KALARI

Download
Avanangattil Kalari Sree Vishnumaya Temple Vellaattu Mahotsavam10:26

Avanangattil Kalari Sree Vishnumaya Temple Vellaattu Mahotsavam

Download
തളിയകോണം ശ്രീ വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്രം6:03

തളിയകോണം ശ്രീ വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്രം

Download
മുത്തപ്പൻ തുള്ളൽ / KOROTTU MUTHAPPAN THULLAL12:09

മുത്തപ്പൻ തുള്ളൽ / KOROTTU MUTHAPPAN THULLAL

Download
OM SREE VISHNUMAYA ...l Devamanthram l Madhubalakrishnan1:04:47

OM SREE VISHNUMAYA ...l Devamanthram l Madhubalakrishnan

Download
kuttichathan karanayil devasthanam1:26:41

kuttichathan karanayil devasthanam

Download
sree vishnumaya kunnapasery4:54

sree vishnumaya kunnapasery

Download
Koolivakaiku Ponnunni Vishnu Maya Malayalam Devotional Songs New 2015 Juke Box[HD]39:08

Koolivakaiku Ponnunni Vishnu Maya Malayalam Devotional Songs New 2015 Juke Box[HD]

Download
NENJILETUM Avanangattil Kalari Vishnumaya5:38

NENJILETUM Avanangattil Kalari Vishnumaya

Download
വിഷ്ണുമായ യന്ത്രംകൊണ്ട് ആഗ്രഹ സഫലീകരണം : Jayakumar Sharma Kalady11:16

വിഷ്ണുമായ യന്ത്രംകൊണ്ട് ആഗ്രഹ സഫലീകരണം : Jayakumar Sharma Kalady

Download
avanangattilkalari vishnumaya temple thira vellattu 2012 119:42

avanangattilkalari vishnumaya temple thira vellattu 2012 1

Download
Recently Searched
Lora gheysenアフレコ実況 声優が本気でアフレコしてみた『被虐のノエル Ep5 』 3Fidio sexSchool shayariSex bebasschoolsamsungMain sexRose monroe sikişஅறம் த்துவம் சிந்தனைVideo gentotPioneer Hybrid Sarso 45S46 Infomation and TestimonialSOUNDSTANDART CA2022 02 2019 दिसावर सिटी ꫰꫰ रोज रोज पास 101 देखो ꫰꫰ Disawer Sity Strong TrickGazelle VS sauveHollywood horror movie in hindiI quitsheqportalドメスティックな彼女 193話 恋のレッスンpaHunting Knifebollettini tecnici autokoreahow to make ironman helmethow to make a iron man mask